Специална награда за композиция

На 19 април 2018 година в Димитровград наградиха победителите във общинския конкурс „Шанс“.
Нашият колега Николай Делчев бе отличен със специална награда за композиция.
Журито на конкурса бе с председател проф. д-р Тодор Киров и членове проф. д-р Ромео Смилков и Мария Господинова от АМТИИ – Пловдив.

nikolaj