Списък на приетите деца за „Забавно лято с Младежки център“ и резерви

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМА „ЗАБАВНО ЛЯТО С МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” 2017 г.

Име на детето
1 Златимир Димитров
2 Михаил Димитров
3 Даниел Кротнев
4 Божидара Михалева
5 Жулиана Георгиева
6 Данина Кабова
7 Светлозар Запрянов
8 Михаил Евтимов
9 Теодора Евтимова
10 Николай Пехливанов
11 Борислав Колев
12 Христо Гичев
13 Виктория Иванова
14 Мария Арсова
15 Деница Запрянова
16 Ивана Пончева
17 Мартин Грозев
18 Десислава Гъбова
19 Владислав Гъбов
20 Иван Цветков
21 Георги Георгиев
22 Александър Некезов
23 Мариела Петева
24 Боян Господинов
25 Александър Делчев
26 Росица Янева
27 Кевин Узунов
28 Мария Матева
29 Данаил Георгиев
30 Златан Грозев
31 Симона Габрова
32 Наско Стоянов
33 Виктория-Стефани Димитрова
34 Мирела Белева
35 Яни Мелов
36 Александра Атанасова
37 Соня Христозова
38 Даниел Стефанов
39 Костадин Костадинов
40 Виолета Запрянова
41 Веселина Насково
42 Момчил Калинов
43 Станислав Каменски
44 Марио Пейчев
45 Виктория Тодорова
46 Ванеса Бачварова
47 Енес Мехмедемин
48 Хазел Мехмедемин
49 Магдалена Чанкова
50 Стивън Чалъков
51 Никола Колев
52 Ивайла Карамитева
53 Антов Спасов
54 Йоан Попов
55 Маргарита Димитрова
56 Живко Димитров
57 Дафне Айдън
58 София Иванова
59 Божана Иванова
60 Филип Атанасов
61 Лора Твапанян
62 Калоян Иванов
63 Димана Дамянова
64 Преслава Дамянова
65 Борислав Мазмаджиев
66 Даниел Делчев
67 Георги Делчев
68 Иван Станчев
69 Даниел Мазмаджиев
70 Тууче Юксел
71 Мерве Юксел
72 Зорница Георгиева
73 Дарий Трендафилов
74 Иван Иванов
75 Вяра Атанасова
76 Ина Пенчева
77 Валентина Кьосева
78 Никола Кьосев
79 Атанас Костадинов
80 Матеа Велкова
81 Ангел Аврамов
82 Симона Кабадалиева
83 Яница Рускова
84 Ния Узунова
85 Илияна Грозева
86 Марина Латева
87 Димитър Щерев
88 Константин Желев
89 Йоана Жекова
90 Никол Николаева

 

 

СПИСЪК НА РЕЗЕРВИТЕ ЗА ПРОГРАМА „ЗАБАВНО ЛЯТО С МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” 2017 г.

1 Александър Иванов
2 Денислав Пашинов
3 Надя Николова
4 Катя Милкова
5 Мартин Дилянов
6 Берти Сейхан
7 Елис Мустафа
8 Жанета Тончева
9 Атанас Атанасов
10 Преслав Петров
11 Симона Митева
12 Вяра Петрова
13 Александър Александров
14 Диана Русева
15 Василия Костадинова
16 Даниел Гълъбов
17 Теодор Георгиев
18 Росица Тодорова
19 Стефани Лечева
20 Димитър Христов
21 Димитър Митев
22 Виолета Пасева
23 Антон Щилянов