„ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕЗОНИТЕ”

За десета поредна година Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център” – Хасково обявява два онлайн конкурса за ученици под общото название „Вълшебството на сезоните”, посветени на настъпването на Астрономическата пролет. Конкурсите са за фотография и за рисунка, разкриващи красотата на Земята през различните сезони.

Регламентите на конкурсите предвиждат участниците да бъдат разделени в 3 възрастови групи (1-4, 5-7 и 8-12 клас) в конкурса за фотографии и в 4 възрастови групи (5-7 години, 1-4, 5-7 и 8-12 клас) в конкурса за рисунки. Те могат да участват с до четири свои творби като се поощрява тези четири творби да бъдат посветени на различните сезони. Фотографиите и сканираните (сниманите)  рисунки трябва да се изпращат във формат JPG, да са с добро качество и да не са по-големи от 20MB. Творбите трябва да бъдат придружени от текст, съдържащ: заглавие на снимката/рисунката, трите имена на автора, организация (училище, клуб, школа и т.н.), клас, ръководител, координати за обратна връзка (пълен и точен адрес, телефон и e-mail).

Конкурсните творби се изпращат на e-mail: astrokonkurs@gmail.com.

Срокът за изпращане на снимките и рисунките е 12 март 2021 г.

Допуснатите до  участие творби ще бъдат качени във фейсбук страницата Конкурс „Вълшебството на сезоните“ | Facebook.

Поради пандемичната обстановка традиционната изложба “Вълшебството на сезоните” няма да се състои.

Авторите на наградените творби ще получат наградите си лично или по куриер.

Справки и допълнителна информация на e-mails: ao_haskovo@abv.bg и astrokonkurs@gmail.com.konkurs_foto_2021 konkurs_risunka_2021