Защита на личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, ОП „Младежки център“ има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

Администратор на личните данни е:

ОП „Младежки център“

6300 гр. Хасково

бул. ”България” № 41

тел.: 038/622 686

електронна поща: yc.haskovo@gmail.com

Длъжностно лице по защита на данните:

При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на ОП „Младежки център“:

6300 гр. Хасково

бул. ”България” № 41; офис 204

тел.: 038/622 686

електронна поща: opmc_chr@mail.bg

Цели и основание за обработване на личните Ви данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

При изпълнение на законово задължение;

При съгласие от ваша страна;

Въз основа на наш законен интерес – извършване на видеонаблюдение в сградата.

Достъп до регистрите с лични данни и работа с тях имат длъжностни лица, съобразно възложени им от закон правомощия и оторизирани служители.

Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?

ОП „Младежки център“ предоставя на трети лица данните Ви само в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

Лицата, на които могат да бъдат предоставяни лични данни са публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, прокуратура, контролни органи, общинския съвет, обществен посредник, банки и др.) на база на законови разпоредби.

Не се предоставят лични данни, обработвани или съхранявани в ОП „Младежки център“  на трета държава или на международни организации, извън ЕС.

Колко време съхраняваме личните данни

Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

Вашите права по отношение на личните Ви данни 

Имате право да изискате достъп до личните Ви данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, да направите възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от законодателството при строго определени условия за всеки конкретен случай.

Ако искате да упражните правата си, може да подадете писмено заявление в  ОП „Младежки център“, бул. ”България” № 41; офис 204.

Задължително ли е предоставянето на лични данни?

Личните данни, които попълвате и предоставяте се изискват съгласно нормативната уредба за изпълнението на конкретната услуга и/или процедура и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за изпълнение на услугата и/или процедурата.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯТ САЙТ НА ОП „Младежки център“- Хасково
ОП „Младежки център“ отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, ОП „Младежки център“ чрез официалният си сайт и формата си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл ОП „Младежки център“ се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

Бисквитки“
Този Уебсайт използва „бисквитки“ предимно с цел улесняване на ползването на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции. Повече информация за това как функционират „бисквитките“, как да настроите Вашия браузър да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива можете да намерите в Интернет.

ОП „Младежки център“ предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.