Изложба „Рисувам коледна песен“

ИЗИСКВАНИЯ И ТЕМИ ЗА РИСУНКИТЕ:

ПЕСНИ ЗА РИСУВАНЕ: Всички коледни и новогодишни песни от български и чужди композитори

Формат на рисунките : 35/50 см
БЕЗ ограничение на изплозваната техника – акварел, темпера, маслени бои и др.

Краен срок за изпращане на рисунките е 10 декември. Рисунки, изпратени с наложен платеж или за сметка на получателя не се приемат.

Всяка рисунка да е придружена със следната информация:
Заглавие на песента, която е нарисувана
Име на автора, възраст
Адрес и телефонен номер за връзка

Рисунките да са без паспарту и да се изпращат на адрес:
6300 Хасково
бул. „ България ” 41
Младежки център
за изложбата „Рисувам коледна песен”

Изпратените рисунки ще бъдат включени в изложбата „Рисувам коледна песен”. Творбите НЕ СЕ връщат обратно.