Конкурс за плакат „Да пушим или да не пушим?“

Конкурс

за плакат „Да пушим или да не пушим?“ 

във връзка с 31 май – Световен ден без тютюнев  дим

Организатори на конкурса са:


  Превантивно-информационен център по наркотични вещества- Хасково

  Регионална здравна инспекция– Хасково 

  ОП „Младежки център“ – Хасково

 

Целите на  конкурса са :

  • Да мотивира участниците да изложат отношението си към тютюнопушенето, като чрез плакатите активно агитират за живот без тютюнопушене и подтикват към водене на по-здравословен начин на живот;
  • Да се привлече вниманието на родителите, обществеността към проблема с активно и пасивно тютюнопушене, като се отправи апел към родителите да не пушат в присъствието на децата си;
  • Да се развият творческите способности и социални активности на децата и младежите

Условие за участие
в конкурса за плакат„
Да пушим или да не пушим?:

 

            В конкурса могат да участват деца и младежи (индивидуално или групово) от община Хасково, с до две творби по темата, спазили следните условия:

§   Възрастови групи от 1 до 4 клас

от 5 до 8 клас

от 9 до 12 клас

§   Формат на плаката 35/50 см., 50/70 см. или 100 /70 см.
§   Техника и материали 

(Плакатът може да съдържа кратък текст, графично изображение или и двете)

По избор
(живописна техника, графична техника, колажи и  компютърна графика и др.)Плакатът трябва да бъде представен на хартиен носител.
§   Данните на участника да бъдат изписани на гърба на плаката §     трите имена

§     възраст на участника, клас и училище

§     адрес, телефон или еmail

§   Краен срок за изпращане 20.05.2016г.
§   Адрес на който трябва да изпратите вашите плакати
за участие в конкурса:
гр.Хасково
бул. “България“41
Превантивно-информационен център по наркотични вещества към ОП „Младежки център“ , офис № 5 (за конкурса  “ Да пушим или да не пушим?”)

 

Резултатите  от конкурса ще бъдат обявени на 27 май 2016г. на сайта на Младежки център –Хасково –  www.yc-haskovo.org

Всички плакати ще бъдат изложени на 31 май – Световният ден без тютюнев дим, в центъра на града(пл.“Свобода“). Там ще бъдат наградени отличените на първите три места плакати,  в трите възрастови групи.

За контакти и допълнителна информация:

гр.Хасково, бул.“България“41, ет.1, офис 5 ,тел. 038/633555

Превантивно – информационен център по наркотични вещества  – Хасково