Младежи от Кърджали участваха в дискусията „Световно кафене”

По покана на Превантивно-информационен център по наркотични вещества
Хасково, доброволците от Кърджали участваха в дискусията „Световно кафене”. Световно кафене“ е иновативен метод за провеждане на конструктивни разговори и обсъждане на проблеми в малки групи, които вълнуват младите хора.

Този метод  е полезен с това, че се придобиват  умения за обсъждане на идеи, умения да се изслушва другия, да се развие самостоятелно мислене, да се обменят опит и гледни точки, умения за обобщаване и достигане до общо, колективно откритие.

Срещата премина в неформална обстановка, а участниците разпределени в няколко групи обсъждаха теми като                „ Наркотикът не се пробва, той се започва”, „Днес избираме своето утре”, „Любовта влияе ли на приятелството” и „Преписването е характерно за слабите ученици”.
Срещите на младите доброволци от двата града Хасково и Кърджали са традиционни и полезни, защото се обменят идеи и нова информация.

DSC00115

DSC00109