Национален конкурс за авторска коледна и новогодишна песен – Хасково 2018

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ПЕСЕН
ХАСКОВО

РЕГЛАМЕНТ

І. Националният конкурс за авторска коледна и новогодишна песен е част от Национален фестивал за коледна и новогодишна песен, който се организира от ОП „Младежки център” – Хасково и Сдружение „Орфей1977” – Хасково с покдрепата на Община Хасково и Български хоров съюз

1. Ръководството на фестивала се осъществява от Организационен комитет.
2. Националният фестивал за авторска коледна и новогодишна песен – Хасково ще се проведе до края на 2018 г.

ІІ.Условия за участие:

1. Конкурсът цели да създаде нови коледни и новогодишни песни със съвременно звучене и подходяща сложност за различни по състав и възраст хорови формации и вокални групи.

2. Темата на конкурса са празниците Коледа и Нова година и свързаната с тях обредност и традиции. Песните могат да са свързани и със зимата, като сезона, в който се честват посочените празници.

3. В конкурса могат да участват всички български композитори, които в срок до 01.09.2018 г. представят своите песни (неиздавани и неизпълнявани) – демо запис на CD. Демо записът да е придружен от нотен текст на мелодията на песента.

4. Адресът за изпращане на песните е :

6300 Хасково
бул.”България” 41
Елена Цветкова
Национален конкурс за авторска коледна и новогодишна песен
koleda_fest@abv.bg

за справки: 0888199 811 – Елена Цветкова

5. Всеки автор мoже да представи неограничен брой песни, но до изпълнение във фестивала се допускат най-много 8 / осем / от всички изпратени произведения.

6. Подборът на песните се прави от диригентите на хоровете, одобрени за участие във фестивала. Творбите се предават в запечатан плик, в който се поставя също запечатан малък плик с името, Е-mail на автора и телефони за връзка.

7. Допуснатите до Фестивала автори получават съответните уведомителни писма и имената им ще бъдат публикувани на официалния сайт на фестивала .

8. Инструменталният съпровод на допуснатите до фестивала песни, трябва да бъде предоставен на организаторите в завършен вид до 15 октомври 2018 г. В помощ на вокалните педагози, авторите трябва да изпратят и точен нотен текст на песента.

9.Всяка песен, допусната до изпълнение на фестивала се състезава за;
– Наградата на хоровите диригенти в размер на 400 лв. за музика и 150 лв. за текст/ посочената сума се изплаща само ако е писан специално за случая и не е публикуван/
– Наградата на публиката в размер на 300 лв. за музика и 100 лв. за текст/ посочената сума се изплаща само ако е писан специално за случая и не е публикуван/
– Останалите песни се заплащата както следва:
За музика: 150лв.
За текст: 70 лв. / посочената сума се изплаща само ако е писан специално за случая и не е публикуван/
Официалното представяне на новите песни ще бъде осъществено през м. декември 2018 г.

9. Взаимоотношенията между организаторите на конкурса, продуцирали неговото провеждане, както и авторите-участници, се уреждат с отделни договори на основание Закона за авторското право и по взаимно съгласие.

10. Организационният комитет има право да договаря заснемането и излъчването на конкурса или части от него по електронен път.

11. Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците за новите условия.