„Орфей“търси нови певци

Ако обичате и можете да пеете,
ако искате да пътувате по света,
ако искате да получавате аплодисменти,
ако искате да бъдете част от един весел, задружен, творчески екип,
ако ви харесва да получавате награди,
ако обичате предизвикателствата,
ако имате артистичен талант,
З А П О В Я Д А Й Т Е !
Детски хор „О Р Ф Е Й” Ви очаква!