Превантивно-информационен център по наркотични вещества

Ръководители:

Паулина Несторова – 0889404422

Снежана Симеонова – 0886061218

Елате при нас…

….когато:

…..се нуждаете от повече информация за психоактивните вещества (наркотици, алкохол, цигари);

…..искате да помогнете на ваш близък , приятел, познат, който има проблем с употреба на психоактивни вещества;

….. искате да бъдете ДОБРОВОЛЕЦ и да развиете личностни и социални умения за живот;

…..искате да участвате в нашите инициативи, за да намерите много забавление и смисъл в свободното си време;

                                        Защото ….

Превантивно-информационният център по наркотични вещества осъществява превантивни дейности и програми в училищата; организира кампании, конкурси, състезания, дискусии, форум-театър и др.; популяризира доброволчестото и развива мрежа от доброволци.

Защото превенцията е по-добра от всяко лечение.

Защото никой не е застрахован!

Офис 5, ет.1,тел.: 038/633555, Централен вход