Прекратяване на приема на заявления за „Забавно лято“

Прекратяваме приемането на заявления за „Забавно лято с Младежки център“ . Достигнахме максималния брой деца, който можем да обхванем и сме записали 20 резерви, в случай, че има отказали се. Обещаваме да се обадим на резервите при възможност децата им да бъдат приети!