Провеждане на тренинг- обучение „Алкохолът – въздействие и последствия“ по метода „Връстници обучават връстници”.

Какво причинява алкохолът на човешкия организъм?
Какви са последиците при употребата на алкохол?
Може ли купон без алкохол?
По тези и други интересни въпроси свързани с алкохола разговаряха доброволците от Превантивно- информационния  център по наркотични вещества с шестокласниците от СУ ”Св. Климент Охридски”-Симеонновград.

Чрез интерактивни методи на обучение – мозъчна атака, казуси, ролеви игри и др. шестокласниците участваха активно в обучителния процес, с цел да получат определени знания и да развият нагласи, умения и отговорност за собственото си здраве.
Срещата завърши с демонстрация на алкоочила, които симулират виждане от 0,7 до 1,1 промила алкохол в кръвта и позволяват на трезва глава участникът да види как изглежда света след употребата на алкохол.

057

 

030