Психолози от Психологически център „Идентичност“ пред хасковските ученици

По идея на Превантивно-информационния център по наркотични вещества, психолозите от Психологически център „Идентичност”-гр. Пловдив проведоха тренинг-обучение на тема ”Агресията сред младите хора” пред ученици от 9-ти и 10-ти клас на Спортно училище”Стефан Караджа”-Хасково. Чрез интерактивен метод на обучение и синтезирана мултимедийна презентация, вниманието на младежите беше насочено към теми свързани с видове насилие, породено от агресията, етапи на конфликта и стилове на поведение в конфликтна ситуация.