„Разговор за наркотиците от първо лице“

Превантивно-информационният център по наркотични вещества- Хасково проведе две срещи – беседи на тема: „Разговор за наркотиците от първо лице“ с представители на “Общност Ново начало“, които са членове на Европейската федерация на терапевтичните общности с ръководител  Желяз Турлаков.

 Двете срещи – беседи  се състояха  на 3 май  в голямата зала на Младежки център от:

–13,00ч.-14,00ч. с учители, класни ръководители, педагогически съветници и медицински специалисти.

– 14,30ч.- 15,30ч.с ученици от  профилирани училища в гр. Хасково.

Представителите на „Общност НОВО НАЧАЛО”  разказаха своите лични истории за употребата на наркотици и трудния път на възстановяване. Предоставена бе  информация и за новите тенденции при синтетични наркотици и профил на употреба,рисковете и начини за разпространение.

080 092

084