Театрален фестивал Бургас 2016

От 20 до 22 април Театралната школа при Младежки център взе участие в Младежки театрални празници „Бургаски изгреви” в град Бургас. Школата взе участие с две постановки на Лора Лазар – „Роза върху лед” и „Час на класа”. Наградите на журито са следните:

Трето място за „Час на класа“
Награда за съвременен драматургичен текст на „Час на класа“
Награда за женска роля на Калина Вълчева
Награда за мъжка роля на Богдан Бухалов
Награда за актьорско майсторство на Катерина Борисова
Награда за актьорско майсторство на Анна Касабова
Награда за актьорско майсторство на Атанас Митев
Награда за актьорски състав на „Час на класа“