Студио театър

Театрална трупа към Младежки център

Ръководител theatre Иванка Шекерова

тел.:+359 899 49 61 51