Тренинг „Презентационни и комуникативни умения-как да се справим със страха от говорене пред аудитория“

В хасковския Младежки център народният представител от ПП ГЕРБ Евгения Ангелова проведе с младежи от града тренинг-обучение по изключително атрактивен и занимателен начин на тема „Презентационни и комуникативни умения-как да се справим със страха от говорене пред аудитория“. Посетиха срещата повече от 50 младежи и активно се включиха в обучението.