Тренинг „Презентационни и комуникативни умения“

На 28. 03. 2016г. (понеделник) от 15:00 часа в Заседателната зала на Младежки център народният представител Евгения Ангелова ще проведе тренинг с младежите от града на тема: „Презентационни и комуникативни умения – как да се справим със страха от говорене пред аудитория“.