Хор „Орфей“ с поредно признание

Детски хор „Орфей“ при Младежки център – Хасково е отличен от Българска асоциация на работодателите в областта на културата БАРОК и Граждански институт в класацията за награда „ПроКултура 2022“ в категория „Младежки състав“. Грамотата се присъжда за „Принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура“.
Вдъхновени от Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) стартираха на 30 май 2013 година Национална кампания за достъп на младите хора до култура и приеха съвместна Декларация за достъп на младите хора до култура. На 12 и 13 август 2022 година, по случай обявения от ООН Международен ден на младежта, БАРОК съвместно с Граждански институт организира в Бургас Национална конференция за достъпа на младите хора до култура, в рамките на която бяха връчени за поредна година на националните награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура в различни категории.
Кампанията има за цел:
Да инициира национален дебат за достъпа на младите хора до култура;
Да идентифицира предизвикателства пред достъпа на младите хора до култура;
Да идентифицира и представи добри практики;
Да окуражи участниците в процеса да разширят достъпа на младите хора до култура.
Детски хор „Орфей“ бе награден в новосъздадената категория „Младежки състав“ и стана един от първите, отличени с Грамота от организаторите.
Наградат бе връщена на директора на ОП „Младежки център“ – г-жа Катя Д3емирева от Генералния секретар на БАРОК – г-н Момчил Георгиев.
ЧЕСТИТО, орфейци!