За тринадесета поредна година Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център” – Хасково обявява два конкурса за ученици под общото название „Вълшебството на сезоните”, посветени на настъпването на Астрономическата пролет. Конкурсите са за фотография и за рисунка, разкриващи красотата на Земята през различните сезони.

Регламентите на конкурсите предвиждат участниците да бъдат разделени в 2 възрастови групи (5-7 и 8-12 клас) в конкурса за фотографии и в 3 възрастови групи (1-4, 5-7 и 8-12 клас) в конкурса за рисунки. Те могат да участват с до четири свои творби, като се поощрява тези четири творби да бъдат посветени на различните сезони. Фотографиите и сканираните (сниманите)  рисунки трябва да се изпращат във формат JPG, да са с добро качество и да не са по-големи от 20MB. Творбите трябва да бъдат придружени от текст, съдържащ: заглавие на снимката/рисунката, трите имена на автора, организация (училище, клуб, школа и т.н.), клас, ръководител, координати за обратна връзка (пълен и точен адрес, телефон и e-mail).

През тази година конкурсът ще има хибриден характер. Освен в електронен вариант снимките и рисунките ще бъдат приемани и на хартия. Само изпратените по електронен път творби ще бъдат качени във фейсбук страницата Конкурс „Вълшебството на сезоните“. Само изпратените на хартия снимки и рисунки ще бъдат представени в традиционната фотоизложба „Вълшебството на сезоните“, експонирана в Младежки център за пролетното равноденствие.

Конкурсните творби се изпращат на e-mail: astrokonkurs@gmail.com или на адрес: ОП „Младежки център“, бул. „България“ 41, 6300 Хасково, за конкурса „Вълшебството на сезоните“

Срокът за изпращане на снимките и рисунките е 8 март 2024 г.

Авторите и ръководителите на наградените творби ще бъдат уведомени предварително и ще получат наградите си лично или по куриер.

Справки и допълнителна информация на e-mail: astrokonkurs@gmail.com.