Екип

Администрация:

Катя Демирева – директор

Нели Костова – гл. счетоводител

Боряна Мирчева – човешки ресурси

Дарина Димитрова –  касиер, домакин

Веселин Боев – електротехник

Специалисти:

Йоанна Кокотанекова – ръководител на Астрономическа обсерватория

Катя Демирева – ръководител на детска вокална група „Орфейче“

Галина Щерева – ръководител на детски танцов ансамбъл „Южняче“

Елена Цветкова – диригент на детски хор „Орфей“

Нели Арнаудова  – ръководител на Школа по етнография и история

Иванка Шекерова – ръководител на Студио „Театър“

Мая Габровска – ръководител на балетна школа „Алегро“

Елена Попова – ръководител на мажоретен състав към Младежки център

Николай Делчев – преподавател по китара

Славян Костов – ръководител на Фотошколата към Младежки център

Татяна Колева – преподавател по пиано и ударни инструменти в Музикалната школа

Даниел Русев – ръководител на Арт школа „Дъга“